De Doelen

30 november 1978

500 leerkrachten komen samen

In 1978 kwamen maar liefst 500 juffen en meesters van Rotterdamse kleuter- en lagere scholen samen om te praten over het samengaan van beide schooltypen. De weg naar de nieuwe Basisschool werd in gang gezet volgens de heer A. Koster die erbij was.

"Zo'n veertig jaar geleden werd besloten om de Kleuterschool en de zes klassen Lagere School samen te voegen tot de huidige Basisschool met groepen 1 tot en met 8. Toen er over een mogelijke samenwerking van beide oude schooltypen gesproken werd, was het personeel van de scholen er niet gelukkig mee. Het samengaan van Kleuter- en Lagere School was dan ook geen optelsom die vanzelfsprekend was. Reden voor de Rotterdamse Vereniging van Katholiek Onderwijs om hun onderwijzend personeel bijtijds in het proces te betrekken. Na de eerste verkennende gesprekken was er veel weerstand en waren er veel vragen aan het bestuur van de schoolvereniging. Hieruit ontstond het idee om alle juffen en meesters van de katholieke kleuter- en lagere scholen in Rotterdam bij elkaar te brengen om gezamenlijk een mentale start te maken met de samenvoeging van de schooltypen. 

Schoolgebouwen waren echter te klein om de ruim 500 leerkrachten te herbergen. Al spoedig werd gekozen voor de Kleine Zaal (huidige Jurriaanse Zaal) van de Doelen. Een prachtig ruimtelijk gebouw, dat alleen al door de ambiance kon zorgen voor een open sfeer en ruimte voor ontmoeting. De dag kreeg als titel Koppeldonderdag en vond plaats op 30 november 1978, vijf jaar voordat de formele samenwerking volgens het ministerie een feit moest zijn.

Om half negen gingen de deuren aan het Kruisplein open. De vele honderden onderwijzers en onderwijzeressen druppelden binnen. De catering was in handen van de Doelen. Dat was inmiddels al een goed  geoliede machine en dus kon het samengestroomde publiek aan de koffie. Na een woord van welkom werd in de Kleine Zaal door leden van het Nederlands Centrum Amateur Toneel een aantal sketches opgevoerd, waarin de acteurs schoolteams voorstelden en situaties speelden die zich konden voordoen, wanneer de twee schooltypen zouden worden samengevoegd. In de gangen rond de Kleine Zaal en in diverse andere ruimtes werden 35 groepen gevormd die met elkaar aan het werk gingen. De uitgespeelde sketches vormden de uitgangspunten voor discussie. In een ongedwongen sfeer kwamen hete hangijzers boven tafel, die na de lunch door het bestuur in de Kleine Zaal zouden worden behandeld.

Voor de lunch werd ruim de tijd genomen, zodat de aanwezigen elkaar konden ontmoeten. De volledige ruimte rond de Kleine Zaal werd hiervoor benut. Er ontstonden spontane groepjes die op de trappen van de Doelen gezellig met elkaar in gesprek gingen. In de middag werd aan de hand van stellingen wederom in groepen gewerkt, gaf het bestuur een reflectie op de dag en sloten de acteurs van het Amateur Toneel het programma af. Er zouden nog jaren van intensief overleg volgen. Maar het Rotterdamse Katholieke Onderwijs had in de Doelen zijn eerste schreden op weg naar de nieuwe Basisschool gezet."

Ook een verhaal? Stuur het ons!